M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc - teledyski

Mały Chór Wielkich Serc
2014
"NAWIGACJA" i śmieszne ujęcia
Mały Chór Wielkich Serc
2005
"Nie bój się" wersja 2
Mały Chór Wielkich Serc
2010
"Słońce już chowa się"
Mały Chór Wielkich Serc
2003
"Nie gromadźcie skarbów tutaj"
Mały Chór Wielkich Serc
2012
TWOJA MIŁOŚĆ
Mały Chór Wielkich Serc
2006
"Kunegunda" (teledysk: TV Trwam)
Mały Chór Wielkich Serc
2006
"Duch Św. niech jednoczy nas"
teledysk TV TRWAM
Mały Chór Wielkich Serc
2006
"Moja Wyspa"
Mały Chór Wielkich Serc
2000 r.
Do, re, mi, fa, sol
Mały Chór Wielkich Serc
2000 r.
Panie daj
Mały Chór Wielkich Serc
2002 r.
Trzymaj się!
Mały Chór Wielkich Serc
2002 r
Chwała Jezusowi
Mały Chór Wielkich Serc
2008
Nadzieja
Mały Chór Wielkich Serc
2008
Duch Święty niech jednoczy nas
Mały Chór Wielkich Serc
2005
Przyjaźń to...