M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Teksty wszystkich piosenek z płyt

Gwiazdka - teksty Światło - teksty Wolność - teksty

Nadzieja - teksty Wielkanoc - teksty Misja - teksty

Kolędy i niespodzianki - teksty Kocham - teksty Dialog - teksty