M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

ŻYWA WODA

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

Woda, woda, woda, woda, woda – Żywa woda
Woda, woda, woda, woda, woda – Życia doda

Chodźcie tutaj wszyscy ludzie,
chodźcie mówię wam.
Pijcie tyle ile chcecie, nie zabraknie nam.
Ten kto spragniony niech przyjdzie sam
Zdrój żywej wody za darmo dam