M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

"Wolność"

Płomień Nadziei - absolwenci MChWS