M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

WOJOWNICY PANA

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

1. My wielbimy Ciebie Panie
Wychwalamy Imię Twe
Choć niemocni to wytrwali
Nie poddamy nigdy się.
Wojownicy swego Króla
Ogłaszamy Boży plan
Bóg zbawieniem każdej duszy
Wodzem naszym Chrystus Pan.

REF.: Uwielbiamy Ciebie Panie
Wychwalamy Imię Twe
Jesteś godzien uwielbienia
My kochamy bardzo Cię.

2. W Tobie Panie nasza siła
Ty podnosisz z grzechu nas
Chociaż „zły” szaleje wokół
Nie możemy się go bać.
Bez nagrody, bez orderów
Odrzucani przez ten świat
Grzechem ludzkim poranieni
Przebaczamy tak jak Pan.

3. W Twoje Słowo uzbrojeni
Nakarmieni Ciałem Twym
Twoim Duchem umocnieni
Wodzem naszym Boży Syn.
Ty uzdrawiasz nasze serca
I dodajesz mocy nam
W Imię Twoje zwyciężymy
Jezus Chrystus to nas Pan!