M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

PRZYJDZIE DZIEŃ

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

Przyjdzie dzień, gdy spotkamy się
I spojrzę w oczy Twe
A Ty mocno przytulisz mnie
W domu Ojca zamieszkam
Na wieki wieków. Amen

Tam płakał nikt już nie będzie
Bólu, zdrady nie będzie
Ani wojen ni zła.
Tylko miłość zwycięży
I nadzieja zwycięży
Pan odkupił świat.