M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

KAŻDY MA ANIOŁA

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

1.Każdy człowiek ma Anioła – czy o tym wieszcz?
Gdy w potrzebie go zawołasz – ochroni cię.

REF.: O Aniele Boży przy mnie bądź
I pomagaj pokonywać zło.
Kiedy zasną to przy łóżku siądź
Ochraniaj mnie, Ochraniaj mnie.

2.Choć nie widać jego skrzydeł – on tutaj jest.
Kiedy w porę cię ostrzeże – posłuchać chciej.