M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

CHWALCIE PANA

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

Chwalcie Pana, Chwalcie Pana, Chwalcie Pana