M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

NA WIEKI WIEKÓW AMEN

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

1. Wszystko co żyje niech Ciebie uwielbia
Na wieki wieków. Amen
Gwiazdy co świecą niech Ciebie uwielbią
Na wieki wieków. Amen
Księżyc i słońce niech Ciebie uwielbią
Na wieki wieków. Amen
Wiatry i wody nich Ciebie uwielbią
Na wieki wieków. Amen (3x)

Ref. Wielbimy Ciebie Panie
Błogosławimy Ciebie
Niech nigdy nie ustanie
Pieśń co wysławia
Pieśń co wysławia Cię.

2. Góry i morza niech Ciebie uwielbią
Na wieki wieków. Amen
Ogień i rzeki niech Ciebie uwielbią
Na wieki wieków. Amen
Ciemność i światło niech Ciebie uwielbią
Na wieki wieków. Amen
Zimno i ciepło niech Ciebie uwielbią
Na wieki wieków. Amen (3x)

3. Ptaki I ryby niech Ciebie uwielbią
Na wieki wieków. Amen
Gady i płazy nich Ciebie uwielbią
Na wieki wieków. Amen
Duchy i ludzie niech Ciebie uwielbią
Na wieki wieków. Amen
Wszystko co żyje nich Ciebie uwielbia
Na wieki wieków. Amen (3x)