M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

A A A MOJE SERCE GRA

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

A A A! - Moje serce gra
U U U! - Bo Pan Jezus jest tu. (3 x)

Moje serce Panu gra
"rock'and'rolla", raz i dwa
Podskakuję sobie w takt.
Bożą radość w sercu mam.
W moim sercu mieszka Pan.
Już nie jestem w życiu sam.