M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

ALLELUJA

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

Alla...lalla...la... la... la... la... la... lalleluja

1 .Ja z całym światem Cię uwielbiać chcę
Gdy jest wesoło i gdy jest mi źle
Chcę wszystkim ludziom opowiadać, że
Mój Pan mnie zbawił
i On kocha mnie, mnie!!!

2. Gdy świeci słońce i gdy pada deszcz
Mój Pan jest ze mną i umacnia mnie.
Chcę wszystkim ludziom opowiadać, że
Mój Pan mnie zbawił
i On kocha mnie, mnie!!!