M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

NADZIEJA

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

ref. Na, na, na, nadzieja; Na, na, na, nadzieja

Pomimo wszystko, pomimo wszystko.
Ja będę ufał, będę nadzieję miał.