M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

DUCH ŚWIĘTY NIECH JEDNOCZY NAS

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

ref. Duch święty niech jednoczy nas Bo każdy człowiek to siostra i brat.

1. Otwórzmy serca na tchnienie Ducha
By każdy wiarą mógł Boga posłuchać

2. Otwórzmy serca na Boże dary
By każdy śpiewał dziś dla Jego chwały.

3. Otwórzmy serca na Boże Światło
By to co dobre w nas nigdy nie zgasło.