M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Jak Dawid

Gdy Boży Duch wypełnia mnie
Jak Dawid śpiewać chcę.
Gdy Boży Duch wypełnia mnie
Jak Dawid śpiewać chcę.
Jak Dawid, Jak Dawid śpiewać chcę.
Jak Dawid, Jak Dawid śpiewać chcę.

Gdy Boży Duch wypełnia mnie
Jak Dawid klaskać chcę.
Gdy Boży Duch wypełnia mnie
Jak Dawid klaskać chcę.
Jak Dawid, Jak Dawid klaskać chcę.
Jak Dawid, Jak Dawid klaskać chcę.

Gdy Boży Duch wypełnia mnie
Jak Dawid śmiać się chcę.
Gdy Boży Duch wypełnia mnie
Jak Dawid śmiać się chcę.
Jak Dawid, Jak Dawid śmiać się chcę.
Jak Dawid, Jak Dawid śmiać się chcę.

Gdy Boży Duch wypełnia mnie
Jak Dawid skakać chcę.
Gdy Boży Duch wypełnia mnie
Jak Dawid skakać chcę.
Jak Dawid, Jak Dawid skakać chcę.
Jak Dawid, Jak Dawid skakać chcę.

Jak Dawid, Jak Dawid skakać chcę.
Jak Dawid, Jak Dawid śmiać się chcę.
Jak Dawid, Jak Dawid klaskać chcę.
Jak Dawid, Jak Dawid śpiewać chcę.