M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Przybądź Duchu Święty

1. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź, Światłości sumień.

2. O najmilszy z gości, słodka serc Radości, słodkie Orzeźwienie.
W pracy Tyś Ochłodą, w skwarze Żywą Wodą,
w płaczu Utuleniem.

3. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze.
Bez Twojego tchnienia - cóż jest wśród stworzenia:
jeno cierń i nędze!

4. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.

5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary:
daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.