M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Alleluja!

sł. Ewa Stadtmuller. muz. J. M. Legocki OSA

Zmartwychwstał Pan! Cudowna wieść!
Każdemu ją musimy nieść! Ruszajmy w tan!
Zmartwychwstał Pan! Śpiewajmy Mu: Alleluja!.
Chwalmy Go, bo pokonał zło. Nie ma już samotnych dusz.
On z grobu wstał, życie nam dał! Śpiewajmy Mu: Alleluja!.

Był smutny czas... Był straszny czas...
Cierpiał nasz Pan, za wszystkich nas.
Lecz przyszedł świt, kiedy już nikt nie smucił się. Alleluja!.
Chwalmy Go, bo pokonał zło. Nie ma już samotnych dusz.
On z grobu wstał, życie nam dał! Śpiewajmy Mu: Alleluja!.

Gdy spyta ktoś: "Kim jest twój Pan?".
Odpowiedz: "Tym, co krwią swych ran odkupił mnie
i wszystko dał, bym życie miał". Alleluja!
Chwalmy Go, bo pokonał zło. Nie ma już samotnych dusz.
On z grobu wstał, życie nam dał! Śpiewajmy Mu: Alleluja!.

Chwalmy Go, bo pokonał zło. Nie ma już samotnych dusz.
On z grobu wstał, życie nam dał! Śpiewajmy Mu: Alleluja!.