M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Dusza

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

1. Dusza moja żyje we mnie
Nawet kiedy śpię
Dusza moja żyje w pełni
Kiedy modlę się.
Dusza moja jest szczęśliwa
Kiedy śpiewam pieśń
Dusza moja wiecznie żywa
Kiedy Bóg w niej jest (3x)
Kiedy Bóg w mej duszy jest
ref. Dusza nie umiera - Dusza śpiewa teraz
Dusza nie umiera - Dusza gra (2x)
la,la,la,la,la - la,la,la,la,la,la,la,

2. Dusza zdrowo się odżywia
Bogiem karmi się
Muszę zawsze dbać o duszę
I nie suszyć jej
Dusza moja zawsze zdrowa
Kiedy Bóg w niej jest
Muszę zawsze dbać o duszę
By nie splamić jej (3x)
By nie splamić duszy mej
ref. ...

3. Dusza moja czuje bluesa
Bogiem cieszy się
Dusza w tańcu się porusza
Słysząc modlitw szept
Dusza moja śpiewa Bogu
Tańcząc śmieje się
Dusza moja będzie w niebie
Bogiem cieszyć się (3x)
Bogiem będzie cieszyć się
ref. ...
ref. ... (2x) Hej