M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Nie gromadźcie skarbów tutaj

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

1. Bóg zamieszkał tu na ziemi
Wśród zwierząt, ptaków, zieleni
Jego wielbi chrząszcz, biedronka
Co się kąpie w blasku słonka.

ref. Nie gromadźcie skarbów tutaj
Lecz zacznijcie Boga szukać
On nakarmi, On napoi
Jak obiecał w słowie Swoim.

2. Jego wielbi motyl, pszczoła
Oraz to, co jest dokoła
Jego wielbi mały ptaszek
Góry i nadmorski piasek.
ref. ...

3. Piękne niebo w noc gwiaździstą
Oraz strumyk z wodą czystą
Wonne kwiaty na polanie
I słonko, co zerka na nie.
ref. ...

4. To dla Niego mruczy misio
I zamiauczy kotek dzisiaj
To dla Niego pies zaszczeka
Myszka, co w dziurę ucieka.
ref. ...

5. Czyniąc dobrze najmniejszemu
Służysz Bogu Najwyższemu
Gdy ocierasz łzę biedaka
Widzisz w bliźnim swego brata.
ref. ...