M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Prosty uśmiech

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

Prosty uśmiech, proste słowa,
prosto z serca to moc Boża.
Proste gesty, prosta droga,
prosto w oczy spojrzeć kogoś.

Prosty uśmiech, proste słowa,
prosto z serca to moc Boża.
Proste gesty, prosta droga,
prosto w oczy spojrzeć kogoś.

Pan wielką mądrość dał
Byś dzieckiem mógł się stać (2x)

Prosty uśmiech, proste słowa,
prosto z serca to moc Boża.
Proste gesty, prosta droga,
prosto w oczy spojrzeć kogoś.

Pan wielką mądrość dał
Byś dzieckiem mógł się stać (2x)

Prosty uśmiech, proste słowa,
prosto z serca to moc Boża.
Proste gesty, prosta droga,
prosto w oczy spojrzeć kogoś.