M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Śpiewaj, śpiewaj la, la, la

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

Śpiewaj, śpiewaj la, la, la (Śpiewaj, śpiewaj la, la, la)
Klaskaj w dłonie klap, klap, klap (Klaskaj w dłonie klap, klap, klap)
Podskocz sobie hop, hop, hop (Podskocz sobie hop, hop, hop)
Niech wygaśnie w świecie zło. (Niech wygaśnie w świecie zło.) (2x)

Śpiewaj, śpiewaj la, la, la, la
Klaskaj w dłonie na cześć Pana (2x)

Śpiewaj, śpiewaj la, la, la (Śpiewaj, śpiewaj la, la, la)
Klaskaj w dłonie klap, klap, klap (Klaskaj w dłonie klap, klap, klap)
Podskocz sobie hop, hop, hop (Podskocz sobie hop, hop, hop)
Niech wygaśnie w świecie zło. (Niech wygaśnie w świecie zło.)

Śpiewaj, śpiewaj la, la, la, la
Klaskaj w dłonie na cześć Pana (2x)

Śpiewaj, śpiewaj la, la, la (Śpiewaj, śpiewaj la, la, la)
Klaskaj w dłonie klap, klap, klap (Klaskaj w dłonie klap, klap, klap)
Podskocz sobie hop, hop, hop (Podskocz sobie hop, hop, hop)
Niech wygaśnie w świecie zło. (Niech wygaśnie w świecie zło.)

Śpiewaj, śpiewaj la, la, la, la
Klaskaj w dłonie na cześć Pana (2x)