M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Nowa Pieśń

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

1. Zaśpiewajmy nową pieśń - Chwała Panu cześć
Naszą misją miłość nieść - Chwała Panu cześć
Zarzucimy znowu sieć - Chwała Panu cześć
Kontynenty złączą się - Chwała Panu cześć

ref. Misja Boża trwa - Światu miłość dać
Misja Boża trwa - Światu miłość dać

2. Niech narody złączą się - Chwała Panu cześć
W jeden łańcuch ludzkich serc - Chwała Panu cześć
Terroryzmu będzie kres - Chwała Panu cześć
Ewangelię w sercu mieć - Chwała Panu cześć

ref. ...

3. Zaśpiewajmy nową pieśń - Chwała Panu cześć
Naszą misją miłość nieść - Chwała Panu cześć
Zarzucimy znowu sieć - Chwała Panu cześć
Kontynenty złączą się - Chwała Panu cześć

ref. ...