M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Cicha noc

Cicha noc, święta noc.
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem. {2x}

Cicha noc, święta noc.
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni.
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud. {2x}

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win. {2x}
Pan wielkiego majestatu,
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win. {2x}