M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Freedom

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.


Lord you are my hope - Alleluia
Lord you are my joy - Alleluia
I want to sing songs - Alleluia
Cause you are my freedom - Alleluia.

Lord you are my freedom - Alleluia (4x)