M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Przyjaźń to...

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.


1. Przyjacielem twoim zostać chcę
Więc zapytam: "Czy ty lubisz mnie?"
Nim odpowiem musisz wiedzieć, że
Nie wystarczy mówić: "lubię cię".

Ref.: Przyjaźń to więcej niż słowa
Pomóc przejść trudny czas
Zawsze być dawać gotowym
Jezus nam przykład dał.

2. Przyjacielem twoim zostać chcę
Śmiać się głośno - "Bawisz się czy nie?"
Nim odpowiem musisz wiedzieć, że
Nie wystarczy tylko bawić się.

3. Przyjacielem twoim zostać chcę
Być przy tobie "na dobre i na złe"
l ja także bardzo lubię cię
Dobry pomysł - "zaprzyjaźnić się".