M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Gdy kiedyś Pan

Pieśń murzyńska. Tłum. ks. Czesław Domin


1. Gdy kiedyś Pan, powróci znów - Gdy kiedyś Pan powróci znów
ref.: Obyśmy też tam byli, gdy kiedyś Pan powróci znów.
2. Gdy święci swój opuszczą grób - Gdy święci swój opuszczą grób
3. Gdy Boga tron otoczą w krąg - Gdy Boga tron otoczą w krąg
4. Gdy zabrzmi pieśń Alleluja - Gdy zabrzmi pieśń Alleluja