M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Polskie kwiaty

słowa i muzyka: s. Magdalena Nazaretanka


1. Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca wielki świat, a serce tęskni.
Bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom, tam jest najpiękniej,

ref.: Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty: stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty,
W ich zapachu urodzie jest Polska.

2. Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las, pola i łąki,
i do matczynych rąk przynieść z zielonych łąk rozkwitłe pąki.

ref.: Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty: stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty,
W ich zapachu urodzie jest Polska.

3. Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los cię gna hen gdzieś po świecie.
Zabierz ze sobą w świat, zabierz z rodzinnych stron mały bukiecik,

ref.: Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów, stokrotek, fiołków, kaczeńców i maków
Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty,
W ich zapachu urodzie jest Polska.