M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Wybierz szlak

słowa i muzyka: autor nieznany

Wybierz szlak - Jaki szlak?
Ten który ci wyznaczył Pan - Tak?
Zaufaj, a zobaczysz że... - Ze co?
Bóg także umiłował ciebie - Acha?
Miłość da - Co da?
Da szczęście, radość pośród dnia - Tak?
Zaufaj, a zobaczysz, że.. - że co?
Bóg także umiłował ciebie - Acha?