M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Zaufaj Jezusowi

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.


REF: Zaufaj Jezusowi i uwierz w Jego moc
On zmienił życie moje - zmienić może także twe.

Był sobie człowiek /Acha!/ w sercu zraniony /Oooo!/
I często mówił /Acha!/ , że to już koniec /Oooo!/
Lecz moc Jezusa /Acha!/ dała nadzieję /Łał!/
I dziś jak nigdy do was się śmieje /Ha, ha, ha!/