M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Tyle głosów słyszę

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.


Tyle głosów słyszę, tyle głosów słyszę, który z głosów dobry jest?
Duchu Św. powiedz, Duchu Św. powiedz, który z głosów dobry jest?

Nie chcę słuchać złego, tylko słowa Twego
Duchu Święty powiedz jak poznawać świat. (2x)