M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

PRZYPOMNIENIE REGULAMINU WYJAZDÓW MCHWS

 1. W pierwszej kolejności miejsca w autokarze zarezerwowane są dla DZIECI z chórku i rodziców lub opiekunów chórzystów poniżej 7-go roku życia jak też  o. Piotra i obsługi technicznej oraz kierownika autobusu lub członka zarządu jako kier. wyjazdu .
 2. Jeśli zostaną wolne miejsca , będą mogli pojechać inni rodzice i opiekunowie , ale po zgłoszeniu takiej chęci wyjazdu na co najmniej 7 dni wcześniej i wpłaceniu 20 zł. za miejsce .
 3. Członkowie stowarzyszenia , którzy płacą regularnie składki mają pierwszeństwo do takiego wyjazdu i otrzymują 25 % zniżkę na opłatę za miejsce w autobusie .
 4. Jeżeli będzie więcej chętnych niż wolnych miejsc w autobusie będzie możliwe wynajęcie dodatkowego Busa ( wyjątkiem będą wyjazdy dłuższe niż jeden dzień ), ale wówczas opłata za przejazd będzie wynikała z równomiernego podziału kosztów na wszystkich dodatkowych rodziców . W takiej sytuacji opłata 20-to złotowa zamieniona zostaje na tę z wyliczenia kosztów Busa /1 osobę .
 5. Dorośli jadący na koncert razem z chórkiem proszeni są o pomoc w utrzymaniu porządku w autobusie i dyscypliny wśród dzieci oraz w miarę możliwości pomaganie innym młodszym członkom chóru w przebieraniu się . 

/5.03.2005/