M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

WEWNĘTRZNY REGULAMIN
"MAŁEGO CHÓRU WIELKICH SERC"

A. KONIECZNE WYMAGANIA PRZYSTĄPIENIA DO "MChWS"

1. Bardzo dobry słuch muzyczny
2. Skala śpiewu od "b małego" do "d 2"
3. Dobre poczucie rytmu
4. Dobra dykcja
5. Otwieranie szeroko ust podczas śpiewu
6. Śpiewanie z serca – musi być widoczna na zewnątrz radość śpiewania w gestach i ruchu
7. Odpowiedni wiek. Dolnej granicy nie ma, pod warunkiem, że dziecko spełnia powyższe wymagania. Chłopcy śpiewają do „mutacji”. Dziewczynki najdłużej do 15 roku życia.

B. UCZESTNICTWO W PRÓBACH

1. Uczestniczymy regularnie w próbach w soboty o godz.11:00 do 12:30 i we wtorki od 18:00 do 19:00 Dla kandydatów do chóru odbywają się dodatkowe próby w terminie wskazanym przez o. Piotra
2. Nieuzasadniona trzykrotna nieobecność na próbie w sobotę jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w "Małym Chórze Wielkich Serc".
3. Próby we wtorek są również obowiązkowe, ale w przypadku wcześniej zaplanowanych zajęć istnieje możliwość indywidualnego zwolnienia.
4. Dzieci, które zbyt często opuszczają próby nie wyjeżdżają na koncerty i muszą zdać nowy repertuar łącznie ze znajomością nowych tekstów na pamięć.
5. W przypadku zbyt dużego obciążenia dziecka rozmaitymi zajęciami trzeba się zastanowić, gdzie ma się ono rozwijać. „Lepiej jedna dziedzina, a poważnie traktowana.”
6, Staramy się nie spóźniać na próby.
7. Jeśli ktoś z ważnej przyczyny nie może uczestniczyć w próbie lub w koncercie zawiadamia możliwie jak najwcześniej o. Piotra.
8. Ojciec Piotr lub ktoś z rodziców sprawdza obecność na każdej próbie.

C. INDYWIDUALNY ROZWÓJ

1. Po każdej próbie można zostać dłużej, aby samemu poćwiczyć śpiew i skorzystać z rady o. Piotra.
2. W domu śpiewamy codziennie, a szczególnie gdy jest nowy repertuar. Wówczas poświęcamy więcej czasu na śpiew.
3. Przez słuchanie muzyki i kontakt ze światem dźwięków również rozwijamy swoją wrażliwość muzyczną.

D. KONCERTY I WYJAZDY

1. W koncertach uczestniczą tylko te dzieci, które są przygotowane, czyli doskonale znają wykonywany repertuar.
2. Podczas występów obowiązuje odpowiedni strój koncertowy specjalnie na te okazje zaprojektowany i wykonany. Kaucja za korzystanie ze stroju wynosi 15 zł. W przypadku zniszczenia stroju z własnej winy rodzice pokrywają całkowity koszt kostiumu, który wynosi 50 zł.
3. Koncerty wykonywane w zimnych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu wymagają ciepłego stroju np.: „polary” lub kurtki zimowe, czapki,... Dzieci zostaną wcześniej poinformowane o zmianie stroju uwzględniającego zimno.
4. Jeśli wyjazdy wymagają własnego transportu, rodzice dysponujący wolnym miejscem w samochodzie proszeni są o zgłaszanie propozycji zabrania osób nie posiadających własnego transportu.
5. Wyjazdy autokarem są bezpłatne ponieważ są sponsorowane przez organizatorów koncertu.
6. Do opieki nad dziećmi jadą:
o. Piotr
pielęgniarka lub lekarz
rodzice z „sekcji wychowawczej”
rodzice lub opiekunowie dzieci do 7 roku życia
jeśli są wolne miejsca mogą jechać pozostali chętni do pomocy rodzice, opiekunowie, rodzeństwo płacąc 20 zł. bez względu na to jak daleko jedziemy.
7. Możliwe jest również podróżowanie swoim środkiem lokomocji i przywiezienie dziecka w odpowiednim czasie na miejsce koncertu.
8. Jeśli dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną pół godziny przed odjazdem należy podać dziecku odpowiedni lek oraz zgłosić pielęgniarce lub o. Piotrowi.
9. Jeśli dziecko choruje lub niedomaga należy poinformować o tym wcześniej pielęgniarkę lub o. Piotra. Gdy ktoś się źle poczuje albo jest bardzo zmęczony informuje o. Piotra lub wychowawców.
10. Wszystkich uczestników koncertów i wyjazdów obowiązuje kulturalne zachowanie, i dyscyplina. W przypadku nieodpowiedniego zachowania, o. Piotr może następnym razem nie zgodzić się, aby zabrać kogoś ze sobą.
11. W przypadku ograniczonej liczby miejsc na wypoczynek wakacyjny, pierwszeństwo mają dzieci, które regularnie uczestniczyły w próbach i koncertach.
12. Jeśli rodzice albo dziecko nie zgadzają się na umieszczanie na naszej stronie internetowej lub na plakatach zdjęć dziecka z koncertów lub wspólnych wyjazdów muszą to wyraźnie zaznaczyć.

E. ROZWÓJ DUCHOWY

1. Staramy się myśleć o śpiewanych słowach.
2. Pamiętamy, że kto śpiewa modli się podwójnie.
3. Naszą postawą w domu, szkole, podczas zabawy i na koncertach staramy się dawać świadectwo dobrego chrześcijańskiego wychowania.
4. Kiedy spotykamy któregoś z braci lub ojców pracujących w naszym ośrodku pamiętamy o chrześcijańskim pozdrowieniu i uśmiechu.
5. Dbamy o kontakt z Jezusem przez modlitwę, Mszę św. i sakramenty.
6. Uczymy się pokory. Nie przechwalamy się. Nie wywyższamy się. Cieszymy się z pochwał innych. Nie staramy się za wszelką cenę być pierwsi we wszystkim. Dajmy szansę innym.
7. Potrafimy przyjąć spokojnie krytykę i skorzystać z dobrej rady.
8. Dziękujmy Bogu za talent jakim nas obdarzył i rozwijajmy go dla Boga, innych ludzi i dla siebie.
9. Po odejściu w przyszłości z "MChWS" pozostajemy nadal duchowymi członkami chóru i dobrze o nim mówimy.
10. Jako absolwenci „MChWS” chętnie bierzemy udział w organizowanych spotkaniach.

OGÓLNE ZASADY

1. Jeśli są jakiekolwiek problemy lub pytania zawsze można porozmawiać z o. Piotrem lub z kimś z zarządu „MChWS” i prosić o wyjaśnienie lub pomoc.
2. Mile widziane są propozycje i nowe inicjatywy wspierające rozwój „MChWS” oraz integrację dzieci i naszych rodzin.

/5.03.2005/