M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Pomoce organizacyjne
Małego Chóru Wielkich Serc

Regulamin MChWS

Druczki

Regulamin wyjazdów MChWS

Nowe piosenki

"Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się!" Flp 4:4

O CZTERECH LUDZIACH

Było sobie czterech ludzi, którzy się zwali: KAŻDY, KTOŚ, KTOKOLWIEK i NIKT.
Mieli do wykonania bardzo ważne zadanie i KAŻDY był pewien, że KTOŚ się do niego na pewno zabierze.
Mógł to wprawdzie zrobić KTOKOLWIEK, ale nie zrobił tego NIKT.
Wtedy KTOŚ wpadł w gniew, gdyż było to zadanie dla KAŻDEGO.
KAŻDY zaś myślał, że wykona je KTOŚ, w dodatku NIKT nie wiedział, że owego dzieła nie wykonał KTOKOLWIEK.
Na koniec KAŻDY oskarżał KOGOKOLWIEK, podczas gdy NIKT nie zrobił tego, czego dokonać mógł KAŻDY.