M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

Z ANIOŁAMI CHCEMY NIEŚĆ

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

Pobierz mp3

Ref.: Z Aniołami chcemy nieść
Wszechmocnemu Panu cześć!

Z Aniołami chcemy nieść
Wszechmocnemu Panu cześć! (2x)

1. Anioł Gabriel do Maryi wszedł
Oddał jej pokłon i rzekł:
„Nie bój się, Panno, bo Bóg wybrał Cię
Zbawca Twym synem być chce”.

2. Anioł pobudził pasterzy ze snu
Światłość zwaliła ich z nóg
Posłuszni zaraz do Betlejem szli
Pełni szacunku i czci.

3. Chóry Aniołów oddają Mu cześć
Głośno śpiewają Mu pieśń
Grają Mu pięknie, bo jest godzien czci
Z nimi śpiewamy i my.

4. Michał Archanioł ochrania od zła
Potężną moc Bożą ma
„Któż jest jak Bóg? pyta
I dobrze wie, że tylko Bóg silny jest.

5. Rafał Archanioł to lekarz i brat,
Gdy podróżujesz przez świat,
To wielka łaska, że Bóg o nas dba
W życiu już nikt nie jest sam.

6. Aniele Boży i Stróżu mój
Ty w dzień i w noc przy mnie stój
Rano i wieczór, i w nocy, i w dzień
Broń mnie od tego co złe.