M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

GWIAZDKA W MOIM SERCU

słowa i muzyka: o. Piotr Kleszcz OFM Conv.

Pobierz mp3

Gwiazdka - U, u, u!,
Świeci Gwiazdka - U, u, u, u!
W sercu mym - to jest Światło nadziei, którą mam.

Gwiazdka - U, u, u!,
Świeci Gwiazdka - U, u, u, u!
W sercu mym - to jest Światło nadziei, którą mam.

Niechaj nigdy nie gaśnie w Tobie Światło miłości, aby kochać
Niechaj nigdy nie gaśnie w Tobie Światło nadziei, aby żyć
Niechaj nigdy nie gaśnie w Tobie wiara pokorna,
która jest silna, wierna, czysta i wolna.
Niech nigdy nie gaśnie w Tobie serce odważne, aby trwać.
W BOGU TRWAĆ, MOCNO TRWAĆ, NIE PODDAĆ SIĘ, NIE PODDAĆ SIĘ.
ABY TRWAĆ, MOCNO TRWAĆ, NIE PODDAĆ SIĘ, NIE PODDAĆ SIĘ.