M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Mały Chór Wielkich Serc

WOŁEK I OSIOŁEK

Pobierz mp3

Wołek, wołek, wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)

Trzech, trzech, trzech królów magów
Wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)

Czterech, czterech, czterech ewangelistów
Trzech królów magów
Wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)

Pięć, pięć, pięć przykazań kościelnych
Czterech ewangelistów
Trzech królów magów
Wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)

Sześć, sześć, sześć stągwi kamiennych
Pięć przykazań kościelnych
Czterech ewangelistów
Trzech królów magów
Wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)

Siedem, siedem, siedem Sakramentów
Sześć stągwi kamiennych
Pięć przykazań kościelnych
Czterech ewangelistów
Trzech królów magów
Wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)

Osiem, osiem, osiem błogosławieństw
Siedem Sakramentów
Sześć stągwi kamiennych
Pięć przykazań kościelnych
Czterech ewangelistów
Trzech królów magów
Wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)

Dziewięć, dziewięć, dziewięć Chórów Anielskich
Osiem błogosławieństw
Siedem Sakramentów
Sześć stągwi kamiennych
Pięć przykazań kościelnych
Czterech ewangelistów
Trzech królów magów
Wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)

Dziesięć, dziesięć, dziesięć Przykazań Bożych
Dziewięć Chórów Anielskich
Osiem błogosławieństw
Siedem Sakramentów
Sześć stągwi kamiennych
Pięć przykazań kościelnych
Czterech ewangelistów
Trzech królów magów
Wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)

Jedenastu, jedenastu, jedenastu Filistynów
Dziesięć Przykazań Bożych
Dziewięć Chórów Anielskich
Osiem błogosławieństw
Siedem Sakramentów
Sześć stągwi kamiennych
Pięć przykazań kościelnych
Czterech ewangelistów
Trzech królów magów
Wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)

Dwunastu, dwunastu, dwunastu Apostołów
Jedenastu Filistynów
Dziesięć Przykazań Bożych
Dziewięć Chórów Anielskich
Osiem błogosławieństw
Siedem Sakramentów
Sześć stągwi kamiennych
Pięć przykazań kościelnych
Czterech ewangelistów
Trzech królów magów
Wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)