M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Przyjdź Duchu Św., ja pragnę


Pobierz mp3


1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię:
przyjdź w Swojej Mocy i Sile, radością napełnij mnie.
przyjdź w Swojej Mocy i Sile, radością napełnij mnie.

2. Przyjdź, jako Mądrość do dzieci, przyjdź, jak ślepemu wzrok.
Przyjdź, jako Moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest.
Przyjdź, jako Moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest.

3. Przyjdź, jako Źródło w pustyni, z Mocą Swą do naszych dusz.
O, niech Twa Moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już.
O, niech Twa Moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już.