M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Oda Wielkanocna


Pobierz mp3


Niech radosne nasze pieśni lecą aż pod nieba próg.
Tam, gdzie stoją świętych chóry,
tam, gdzie Trójjedyny Bóg.

Alleluja, Alleluja, Alleluja Panu Chwał
Alleluja, Pan Zmartwychwstał! Zdroje łaski na nas zlał.
Alleluja, Alleluja, Alleluja Panu Chwał
Alleluja, Pan Zmartwychwstał! Zdroje łaski na nas zlał.

O radości i nadziejo, Parakletos ciebie dał.
Łzy osuszasz, smutek gasisz
wiarą w zmartwychwstanie ciał.

Alleluja, Alleluja, Alleluja Panu Chwał
Alleluja, Pan Zmartwychwstał! Zdroje łaski na nas zlał.
Alleluja, Alleluja, Alleluja Panu Chwał
Alleluja, Pan Zmartwychwstał! Zdroje łaski na nas zlał.