M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

WIĄZANKA KOLĘD

Pobierz mp3


Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo, (2x)

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę jego. (2x)
Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany.
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. (2x)

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grają skocznie dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi. (2x)
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego o Boże!
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi, (2x)