M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

"Mały Chór Wielkich Serc"

ul. Krasickiego 2a
93-015 Łódź
Polska - Poland

Kontakt: o. Piotr Kleszcz  (603-648-191, pk@post.pl)

Konto Bankowe
KLESZCZ PIOTR TOMASZ
WBK S.A. oddział - Łódź
Konto złotówkowe: 76 1090 1304 0000 0000 3010 8979
Konto dolarowe: 42 1090 1304 0000 0000 3035 5195    KOD SWIFT: WBK PPLPP


"Z dopiskiem na wsparcie Małego Chóru Wielkich Serc"