M A Ł Y   C H Ó R

W I E L K I C H   S E R C

Koncerty - 03.02.2004 Integracja - 13.09.2005 Proba - 11.06.2003
Grupa - 24.01.2004 Studio - 24.01.2004 TV - 24.01.2004
Asia i 47 Zecchino dOro 10-LECIE MAŁEGO CHÓRU WIELKICH SERC